Inhoud

Een goed cv bestaat uit verschillende rubrieken die je verplaatst naargelang van de job waarnaar je solliciteert. We sommen de rubrieken op en geven tekst en uitleg.

Persoonlijke gegevens

Plaats al je contactgegevens bij elkaar (naam, adres, telefoonnummer, e-mail). Vermeld daarna pas de andere persoonlijke informatie (rijbewijs/eigen wagen, nationaliteit, geboortedatum en – plaats, eventueel burgerlijke staat).

Studies en opleidingen

Vermeld je hoogst behaalde graad (lager, middelbaar, hoger onderwijs…). Maak duidelijk dat je een diploma behaald hebt. Is dit niet zo, dan vermeld je tot welk studiejaar je school gevolgd hebt. Noteer ook andere relevante opleidingen (volwassenenonderwijs, avondschool, bijscholingen…).

Ervaring

In deze rubriek lijst je je ervaring op. Dit kan gaan over jobs, maar ook over stages, vakantiewerk, vrijwilligerswerk…

 • Wees concreet. Vermeld voor elke job de periode, het bedrijf, je functie en omschrijf je taken als ze relevant zijn. Hierdoor kan een werkgever sneller inschatten of je de juiste ervaring hebt.
 • Heb je al heel veel jobs gedaan (interims, andere…)? Dan bestaat de kans dat een werkgever denkt dat je geen werk kan houden. Probeer in dit geval gelijkaardige ervaringen te clusteren.
 • Heb je nog geen werkervaring? Geen nood. Focus je op ervaring die je opdeed tijdens je studies: je stages, eindwerk, een project, studentenjobs, vrijwilligerswerk… Vermeld telkens kort en duidelijk wat je precies deed en welke vaardigheden je er door kreeg. Kies vaardigheden uit die gevraagd worden in de vacature. Bijvoorbeeld:
  • Ik deed een studentenjob bij Panos. Ik stond aan de kassa en belegde broodjes. Zo leerde ik met klanten omgaan, snel werken en onder stress presteren.
  • In mijn vrije tijd werk ik als vrijwilliger bij een klein muziekfestival. Ik help bij de organisatie en los praktische problemen op als die zich voordoen.
  • In mijn eindwerk ging ik na of vrouwen die hun partner naar het buitenland volgen aanpassingsproblemen hebben. Hierdoor leerde ik gestructureerd werken, interviews afnemen en omgaan met andere nationaliteiten.
 • Heb je een lange periode niet gewerkt? Lieg hier niet over! Heb je voor je kinderen gezorgd? Ben je ziek geweest? Ben je op reis geweest? Heb je moeten zoeken naar de volgende stap in je carrière? Vul de leegte in je cv op met die informatie. Maar denk eraan dat je jezelf moet verkopen, dus vermeld het op een positieve manier.

Talenkennis

Voeg deze rubriek enkel toe als je meerdere talen kent. Vergeet niet te vermelden hoe goed je een taal kent (noties, basiskennis, goede kennis, heel goede kennis, moedertaal). Is talenkennis erg belangrijk voor de job waarnaar je solliciteert, dan kan je het niveau van je talenkennis opdelen in begrijpen -spreken- schrijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je beter Frans spreekt dan dat je het schrijft, of dat je Engels heel goed begrijpt, maar niet zo vlot spreekt.

Computerkennis

Vermeld duidelijk met welke specifieke programma’s of toepassingen je kan werken.

Vaardigheden

Verkoop jezelf door die competenties te benadrukken die relevant zijn voor de job waarnaar je solliciteert. Onderbouw deze vaardigheden met concrete voorbeelden en feiten. Bvb een klusjesman die de competentie ‘handig zijn’ toelicht: “Een tijdje geleden heb ik zelf een aantal dingen in mijn huis verbouwd. Zo heb ik een vloer uitgebroken en opnieuw gelegd, en een nieuwe badkamer geïnstalleerd waarvoor ik de sanitaire voorzieningen moest heraanleggen. Ten slotte heb ik ook een groot deel van de elektriciteit vernieuwd.”

Hobby’s

Vermeld deze enkel als ze relevant zijn voor de job, of een meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld:

 • als je een jonge opvoedster bent die vrijwilligerswerk doet bij personen met een handicap,
 • als je een automecanicien bent die in zijn vrije tijd autowrakken opkoopt en volledig restaureert,
 • als je een klusjesman bent die zijn huis heeft gerenoveerd.

Referenties

Referenties maken een goede indruk. Zo toon je als kandidaat dat je stevig in je schoenen staat en niets te verbergen hebt, want je durft je verhaal te laten staven door een derde.

Heb je geen werkervaring? Geef dan als referentie een leraar op. Of, als je bij VDAB een opleiding hebt gevolgd: een instructeur.

Enkele tips als je referenties gebruikt:

 • Breng je referenties op de hoogte dat je hen opneemt in je cv en vraag of ze akkoord zijn.
 • Noteer enkel personen waarvan je 100% zeker bent dat ze positief zijn over jou.
 • Vermeld hun functie, hun telefoonnummer en het bedrijf waar ze werken.
 • Een 2-tal referenties is voldoende.

Opgelet!

 • Pas je cv aan voor elke job waarnaar je solliciteert.
 • Verander de rubrieken van plaats. Wordt in de vacature vooral de nadruk gelegd op diploma’s, vermeld deze rubriek dan voor je werkervaring. Heb je niet de juiste studie gevolgd, maar wel een aantal jaar werkervaring in een gelijkaardige job, vermeld dan eerst de werkervaring en daarna pas je opleiding.
 • Voeg informatie toe. Solliciteer je naar een creatieve functie, dan kan je bijvoorbeeld een portfolio maken, een link naar je eigen website doorsturen…
 • Je cv mag maximaal 2 pagina’s lang zijn.

Bron: VDAB.be