Knelpuntberoep

Wanneer spreekt men van een knelpuntberoep?

Als het voor de werkgevers veel langer duurt dan normaal -en veel meer rekruteringsinspanningen kost dan normaal- om voldoende geschikte kandidaten te vinden voor de invulling van vacatures voor een bepaald beroepsprofiel. Bijvoorbeeld voor ziekenhuisverpleegkundigen. In extreme gevallen worden de vacatures weer ingetrokken bij gebrek aan interesse.

 

Wat zijn de belangrijkste knelpuntberoepen in Vlaanderen?

In 2009 kwalificeerde de VDAB ruim 105.000 vacatures onder de noemer ‘knelpuntberoep’. De ‘grootste’ beroepsgroepen zijn die van schoonmaker (19.460), leerkrachten secundair (5.393), technici (6.476) en informatici (5.156).

VDAB publiceert elk jaar een lijst van de knelpunberoepen  in Vlaanderen. Dit zijn alle jobs waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld geraken.

In vergelijking met 2014 zijn een aantal beroepen verdwenen. Namelijk:

 • Bouwberoepen zoals metselaar en wegenwerker.
 • Leerkrachten. Hoewel het rekruteren van leerkrachten voor sommige vakken en in sommige regio’s moeilijk blijft verlopen. Zeker in Limburg zijn er nog leerkrachten die niet duurzaam aan de slag raken.

Nieuwkomers op de lijst zijn opticien en arts met specialisaties geriater, neuroloog, urgentiearts en kinderarts.

Daarnaast zijn er heel wat knelpuntberoepen die al jaren aanwezig zijn. Tien voorbeelden:

 • Technici elektromechanica, bouw, proces en productie…
 • Chef kok
 • Informaticus
 • Onderhoudsmecanicien
 • Slager
 • Verpleegkundige
 • Technisch leidinggevende
 • Tekenaar
 • Vrachtwagenbestuurder
 • Zorgkundige

Waarom is het een knelpuntberoep?

In de lijst wordt per beroep aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken:

 • Kwantitatief tekort:
  Er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
 • Kwalitatief tekort:
  De kandidaten beschikken niet over de bekwaamheden die de werkgevers vragen.
 • Specifieke arbeidsomstandigheden:
  De job heeft onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden (zoals weekendwerk, een laag loon, belastend werk…) waardoor er minder kandidaten geïnteresseerd zijn.